Przypominamy - składki członkowskie

poniedziałek, 07 października 2013 Biuro Prasowe
Drukuj

Wszystkim rodzicom przypominamy, iż zgodnie z decyzją zarządu począwszy od miesiąca lipca wpłat składek członkowskich dokonujemy wyłącznie na konto klubowe.

 

Wpłat dokonujemy do 10 dnia każdego miesiąca w wysokości 80 zł za miesiące wrzesień, październik, kwiecień, maj i czerwiec.

W miesiącu sierpniu składka członkowska dla tych, którzy byli na obozie wynosi 40 zł, dla pozostałych osób 80 zł.

W miesiącu lipcu obowiązuje składka w wysokości 25 zł z przeznaczeniem na renowacje naszych trzech płyt trawiastych, którą wykonaliśmy wysokiej klasy specjalistycznym sprzętem.

Zdjęcia z renowacji płyt klubowych ZOBACZ

Natomiast w miesiącach listopad, grudzień, styczeń, luty i marzec składka członkowska wynosi dla wszystkich 100 zł. Klub dołoży starań aby w okresie zimowym przynajmniej roczniki od 2001 do 2005 mogły trenować w dużych halach i salach trzy razy w tygodniu. W przypadku braku możliwości zapewnienia sal w takim wymiarze czasowym składka w okresie zimowym zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie 80 zł.

Jednocześnie informujemy, iż inne zasady opłat obowiązują Rodziców, których dzieci trenują w Szkółce Bramkarskiej Adama Piekutowskiego i Jakuba Wierzchowskiego, której głównym partnerem jest nasz klub. Dzieci i młodzież uczęszczająca na te specjalistyczne zajęcia nie płaci składki do klubu tylko bezpośrednio w szkółce w wysokościach, o których poinformują obaj trenerzy bramkarzy naszego klubu.

Klub na bieżaco prowadzi ewidencję i monitoring płatności składek i będzie informował o zaległościach, tych którzy będą mieli opóźnienia w ich regulowaniu.

Niestety z przykrością stwierdzamy, iż wielu członków posiada zaległości w opłacaniu składek. Prosimy o niezwłoczne uregulowanie zaległości przypominając o obowiązku regularnego i systematycznego wpłacania składek, na konto klubu:

w BOŚ Bank S.A. O/Lublin o numerze rachunku:

79 1540 1144 2015 6415 5533 0001

W treści polecenia przelewu wpisując:

składka członkowska imię i nazwisko zawodnika za miesiąc .....rocz. …... trener ……….

Wszystkich naszych Rodziców, którzy mogą nam pomóc w załatwieniu sal i hal na okres zimowy prosimy o kontakt z prezesem pod nr tel. 509 820 387 oraz kierownikiem klubu pod nr tel. 509 820 386 bądź trenerami poszczególnych roczników.

Jednocześnie informujemy, iż okres treningowy w klubie trwa od 15 stycznia do 30 czerwca. W lipcu odbywają się zajęcia dla chętnych w łączonych rocznikach. Od początku sierpnia zajęcia zaczynają się dla klubowych roczników od 1997 do 2006, z przerwą świąteczno-noworoczną od 15 grudnia do 15 stycznia (obowiązują pełne składki za dwa miesiące).